Social Icons

Selasa, 20 November 2012

SEPULUH AWATARA
v  Matsya awatara, penjelmaan dewa wisnu berwujud ikan besar untuk menyelamatkan makhluk dari luapan air bah.
v  Kurma awatara, penjellmaan dewa wisnu turun kedunia berwujud kura-kura besar menyelamatkan para dewa dalam usahanya mendapatkan tirta amerta dilaut susu.
v  Waraha awatara, penjelmaan dewa wisnu turun kedunia dengan mengambil wujud babi hutan untuk menyelamatkan manusia dari ancaman raja hiraniakasipu.
v  Narasimha awatara, penjelmaan dewa wisnu turun kedunia dengan mengambil wujud manusia berkapala singa untuk membantu prahlada menumpas raksasa hirania kasipu.
v  Wamana awatara, penjelmaan dewa wisnu turun kedunia dengan mengambil wujud pendeta cebol untuk menyelamatkan dunia dari raksasa bali.
v  Parasurama awatara, perwujudan dewa wisnu yang bersenjatakan kampak untuk menumpas beberapa keluarga kesatria.
v  Rama awatara, perwujudan dewa wisnu turun kedunia dengan mengambil wujud sebagai seorang raja (Rama) menyelamatkan manusia dari ancaman keangkamurkaan prabu rahwana.
v  Kresna awatara, penjelmaan dewa wisnu turun kedunia untuk menumpas raja kangsa.
v  Budha awatara, penjelmaan dewa wisnu turun kedunia dengan mengambil wujud sebagai budha(nama kecil beliau adalah sidarta Gautama) untuk meluruskan kekeliruan pelaksanaan ajaran agama.
v  Kalki awatara, penjelmaan dewa wisnu turun kedunia di waktu-waktu mendatang apabila mengalami kekacauan.beliau berwujud seorang ksatria penunggang kuda putih dengan pedang terhunus.
v  Tugas awatara,
*      Untuk menegakkan ajaran darma.
*      Melindungi orang-orang yang melaksanaka darma.
*      Menegakkan keadilan.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar