Social Icons

Jumat, 15 Februari 2013

Lengkara Bahasa Bali
1.      Kruna Lingga
-          Mbok tiange meli jam di toko jam.
-          Dugas rahinan Galungane tiang beliange baju baru teken i meme.  
-          Tiang akeh medue don biu.
-          Tiang meli buku di toko buku.
-          Jalan ring kabupaten karangasem sampun becik.
2.      Kruna Tiron
-          Tiang majalan masuk makte sepeda motor.
-          Yan jemakang tiang buku di duur mejane.
-          Pajalan anake ento becik pisan.
-          Celenge kaejuk baan Pan Putra.
-          Batisne anake ento tatu kacegut baan kuluke.

3.      Kruna Satma
-          Rikala sang surya sampun encep gumine peteng dedet.
-          Anake ento kulitne selem denges.
-          Tiang medue sampi luh muani.
-          Gunung Agung ring kabupaten karangasem tegeh ngalik.
-          I Meme meli biu susu di peken.

4.      Kruna Dwi Lingga
-          Kupu-kupu akeh ring jumah tiange.
-          Sesapi putih makeber ngajekanginang.
-          Rikala muride ulangan akeh muride tolah tolih.
-          Salake ento gede-gede.
-          Tiang medue sampi mokoh-mokoh.
5.      Kruna Polah
-          Rikala tiang piket ring kelas tiang nyampat.
-          Tiang mancing ring danau batur.
-          I Meme majalan ke peken.
-          Tiang nyemak buku ke toko buku.
-          Dugas rahinan galunganne tiang ngelawar ring jumah.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar